Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v květnu 2020

Vydáno: 8. 6. 2020
Autor: HSHMP

Informace o kontrolách HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce května 2020 celkem 35 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 43 500,- Kč.   


Na základě podnětu se uskutečnilo 11 kontrol, z toho 7 podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.  

Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 6 kontrol. Ve 2 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci květnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně a ve skladování potravin (viz fotografie).  

Graf

Fotografie provozoven:

Foto č. 1– nedostatky v uložení pracovních i osobních oděvů 

Zdroj: HSHMP

Foto č. 2 – nedostatky ve skladování potravin
Zdroj: HSHMP

Foto č. 3 – nedostatečná provozní hygiena
Zdroj: HSHMP

V Praze 8.6.2020 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP
            

Přílohy

 

Zdroj: HSHMP