Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v květnu 2019

Vydáno: 12. 6. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce května 2019 celkem 215 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 131.500,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.


V provozovnách stravovacích služeb v měsíci květnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů a značení rozpracovaných pokrmů a ochrana potravin a pokrmů před kontaminací (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 31 kontrol a na základě oznámení zdravotních obtíží po požití pokrmu bylo provedeno 23 kontrol. V 11 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1:  


Zdroj: HSHMP

Graf č. 2:  


Zdroj: HSHMP

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

Fota č. 1 – 2: nedostatečná provozní hygiena zázemí stravovacího provozu  


Zdroj: HSHMP  


Zdroj: HSHMP
 
Foto č. 3:  uložení syrového masa při nevhodných teplotách, nedostatečná provozní hygiena 


Zdroj: HSHMP
 
Foto č. 4: nesourodé skladování a nedostatečná ochrana potravin před kontaminací  


Zdroj: HSHMP 

 

V Praze 12. 6. 2019  

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 
            

Příloha

 

Zdroj: HSHMP