Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v dubnu 2020

Vydáno: 20. 5. 2020
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce dubna 2020 celkem 236 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf ). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 14 500,- Kč.   

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci dubnu byly zejména prováděny kontroly na základě dodržování nařízených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po dobu trvání nouzového stavu, a to celkem 223 kontrol. 

Na základě podnětu se uskutečnilo 7 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu proběhlo 6 kontrol. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

GRAF 

 

V Praze 19.5.2020

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Zdroj: HSHMP