Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v dubnu 2019

Vydáno: 15. 5. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP provedla v průběhu měsíce dubna 2019 celkem 180 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 27 finančních sankcí v celkové výši 99.400,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb byly v měsíci dubnu zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, u označování rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 17 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 21 kontrol. V 8 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

Graf č. 2  

Zdroj: HSHMP


FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

Foto č. 1: nedostatečná provozní hygiena zázemí stravovacího provozu  

Zdroj: HSHMP

Foto č. 2: nedostatečná provozní hygiena zařizovacího předmětu  

Zdroj: HSHMP  

Foto č. 3: nesourodé skladování  

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 15. 5. 2019 
MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

            

Přílohy

 

Zdroj: HSHMP