Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červnu 2020

Vydáno: 14. 7. 2020
Autor: HSHMP

Výsledky kontrol HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce června 2020 celkem 199 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 36 finančních sankcí v celkové výši 118 800,- Kč. Byly vydány 3 opatření – nařízení provedení sanitace v provozovnách stravovacích služeb. 


Na základě podnětu se uskutečnilo 44 kontrol, z toho 27 podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 16 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2). 

Graf č. 1

Graf č. 2

 

Fotografie provozoven: 

Foto č. 1 – nevhodné uložení a skladování syrového masa 

  

Foto č. 2 – zaplísněné bylinky 

  

Foto č. 3 – nedostatečná provozní hygiena 

 
Foto č. 4 – nesourodé skladování potravin 

V Praze 14.7.2020 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 

             

Příloha

 

Zdroj: HSHMP