Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červnu 2019

Vydáno: 16. 7. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce června 2019 celkem 267 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 30 finančních sankcí v celkové výši 154.400,- Kč.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v obecných požadavcích na potravinářské provozy, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů a značení rozpracovaných pokrmů a ochrana potravin a pokrmů před kontaminací (viz graf č. 2).
Na základě podnětu se uskutečnilo 20 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 15 kontrol. V 6 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  
Graf č. 1  

Zdroj: HSHMP
 
Graf č. 2 

Zdroj: HSHMP

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN  

FOTA č. 1 – 4: nedostatečná čistota zařizovacích předmětů  
 
 
 
Zdroj: HSHMP
 FOTA č. 5 – 7: nesourodé skladování potravin a surovin  
 
 
Zdroj: HSHMP
 

 

V Praze 15. 7. 2019  

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

             

Příloha

 

Zdroj: HSHMP