Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červenci 2020

Vydáno: 10. 8. 2020
Autor: HSHMP

Výsledky kontrol HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce července 2020 celkem 138 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 28 finančních sankcí v celkové výši 108 100,- Kč. Byly vydány 3 opatření – nařízení provedení sanitace v provozovnách stravovacích služeb.

Na základě podnětu se uskutečnilo 18 kontrol, z toho 5 podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 11 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červenci byly zjištěny zejména nedostatky ve značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin a v provozní hygieně. (viz graf č. 2).

Graf č. 1

Graf č. 2

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

Foto č. 1 –  nedostatky v provozní hygieně

 Foto č. 2 – nedostatky v provozní hygieně

 Foto č. 3 – nedostatky v provozní hygieně

 Foto č. 4 – zaplísněné potraviny

 Foto č. 5 – nesourodé skladování potravin a nedostatky v provozní hygieně

V Praze 10.8.2020

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
 

Přílohy

 

Zdroj: HSHMP