Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červenci 2019

Vydáno: 16. 8. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v průběhu měsíce července 2019 celkem 197 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 180.100,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červenci byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů a značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, v provozní hygieně a dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 Na základě podnětu se uskutečnilo 25 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 13 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 Graf č. 1


Zdroj: HSHMP

 
Graf č. 2

Zdroj: HSHMP

 
Fotografie provozoven:

 FOTO  č. 1: Nedostatečná čistota zařizovacích předmětů

 

 FOTO č. 2:  Nedostatky ve stavebně technickém stavu a provozní hygieně

 

 FOTO č. 3:  Nedostatky ve skladování potravin

 

 FOTO č. 4:  Nedostatečná teplota hotového pokrmu

 

 Zdroj: HSHMP

 

V Praze 16. 8. 2019

 MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

            

Přílohy

Zdroj: HSHMP