Bezpečnost potravin

Kontroly restaurací v Praze

Vydáno: 11. 5. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 7. 5. 2015.

Od ledna letošního roku kontrolují inspektoři Státní veterinární správy provozovny stravovacích služeb. Například v Praze během měsíce dubna provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze celkem 51 kontrol, přičemž na úseku, který spadá do působnosti veterinárního dozoru, byly zjištěny závažné nedostatky v 17 stravovacích zařízeních.

Obecně lze říci, že v „zázemí“ stravovacích zařízení panuje nejen rozdílná úroveň osobní a provozní hygieny, ale existují i velké rozdíly v dodržování požadavků na skladování a sledovatelnost potravin apod. Nejlepší podmínky se zpravidla vyskytují v restauracích nejvyšší kategorie, zatímco ve stravovacích zařízeních nižších cenových skupin jsou podmínky často zcela nevyhovující. 

Z pohledu veterinárního dozoru se nejčastěji jedná o potraviny vykazující nežádoucí smyslové odchylky, potraviny neznámého původu (neoznačené, bez průvodních dokladů), ale i nedodržování teplotního řetězce atd. Ve všech těchto případech následuje správní řízení ve věci uložení sankce.

V dubnu letošního roku bylo v Praze celkově pozastaveno a neškodně odstraněno 280 kg masa vykazujícího smyslové odchylky, příp. masa neznámého původu. Pokuty za toto období převyšují částku 100 000,- Kč.

Veterinární inspektoři následně postoupili orgánu ochrany veřejného zdraví a Státní zemědělské a potravinářské inspekci 14 podnětů, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených dozorových orgánů.

 
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS