Bezpečnost potravin

Kontroly restaurací přinášejí výsledky

Vydáno: 24. 4. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 24. 4. 2015.

Státní veterinární správa ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví uzavřela další restauraci. V celé České republice odhalili inspektoři Státní veterinární správy od začátku ledna v provozovnách stravovacích služeb více než 300 akcí se závadou, v rámci kterých bylo zjištěno více než 1 000 prohřešků. Podíl kontrol se závadou tak dosáhl zhruba 14 procent a je více než trojnásobně vyšší než u kontrol v dalších dozorovaných podnicích.

Inspektoři Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje provedli dne 22. dubna 2015 kontrolu kuchyně, skladu u kuchyně a dalších provozních prostor restaurace Motorestu Panorama v Bučovicích-Vícemilicích. Kromě padající omítky, špíny, pavučin a myšího trusu odhalila kontrola více než 5 kg masa s prošlým datem použitelnosti a dále zhruba 65 kg masa bez označení a dokladu o původu masa.

Veterinární inspektoři nařídili provozovateli podle veterinárního zákona neškodné odstranění živočišných produktů a následně předložení dokladu od asanačního podniku o převzetí vedlejších živočišných produktů k likvidaci.

Za porušení zákona č. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (povinnost skladovat potraviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich bezpečnost; zákaz uvádět na trh potraviny s prošlým datem použitelnosti; povinnost neprodleně vyřadit z dalšího oběhu potraviny neznámého původu) lze provozovateli uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS