Bezpečnost potravin

Kontroly restaurací pokračují

Vydáno: 23. 4. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 23. 4. 2015.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj podala dne 21. dubna 2015 podnět orgánu ochrany veřejného zdraví k okamžitému uzavření Hostince u České koruny v Kutné Hoře. K porušení zákona došlo hned v několika případech a ke spolupráci byla rovněž přizvána Policie České republiky.

Přiložené fotografie dokládají výskyt myšího trusu po celé kuchyni. Veterinární inspektoři v provozovně rovněž odhalili neoznačená vejce bez dokladu původu (celkem 43 kusů), 20 kg mraženého masa bez povinného označení a bez dokladu původu a dále množství potravin s prošlým datem spotřeby (i několik měsíců). Kontrolovaná osoba tvrdila, že se v provozovně nevaří, nicméně kontrola prokázala, že opak je pravdou.

S provozovatelem bude v nejbližší době zahájeno správní řízení za porušení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (prošlé potraviny a neoznačená vejce/maso bez dokladu původu), za což hrozí pokuta až do výše 50 000 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že obsluha restaurace –  i přes poučení dle kontrolního řádu –  nepředložila na výzvu doklad totožnosti, požádali veterinární inspektoři o spolupráci Policii České republiky.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS