Bezpečnost potravin

Kontroly Potravinářské inspekce v r. 2022: téměř 49 tisíc kontrolních vstupů, uloženy pokuty za téměř 110 milionů

Vydáno: 11. 5. 2023
Autor: SZPI

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2022 celkem 48 809 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 29 875 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 14 988 vstupů do provozoven společného stravování, 11 626 vstupů ve výrobě potravin, 2 312 kontrol ve velkoskladech, 693 v prvovýrobě a 2 339 v ostatních místech, např. při přepravě, v celních skladech apod.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 3 351 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily u potravin tuzemských výrobců. U potravin ze třetích zemí nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 39,2 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 21,9 % kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 18 %.

V loňském roce Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 988 kontrol. SZPI zjistila porušení právních předpisů u téměř každé 4 kontroly v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhověla téměř třetina kontrolovaných provozoven. Stávající stav v provozovnách společného stravování nelze hodnotit jako uspokojivý a SZPI nadále bude segmentu věnovat zvýšenou pozornost.

V souvislosti s pokračujícím růstem online formy prodeje inspektoři SZPI provedli celkem 877 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin. SZPI se v rostoucí míře zaměřuje i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na online sociálních sítích, internetových aukcích, bazarech apod. Nejčastěji kontrolovanou komoditu představovaly doplňky stravy. Celkem 46 % kontrol segmentu skončilo s nevyhovujícím výsledkem. Vůči SZPI aktuálně splnilo registrační povinnost téměř 6 000 provozovatelů nabízejících potraviny prostřednictvím internetového obchodu.

V roce 2022 bylo ukončeno 3 202 správních řízení za nedodržení potravinového práva ze strany provozovatelů, kterým SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 109 801 000 Kč, což je o cca 20 mil. Kč více než v předchozím roce. Suma uložených pokut je příjmem státního rozpočtu.

Plné znění Zprávy o činnosti za rok 2022 viz web SZPI.

Zpracoval: Pavel kopřiva, tiskový mluvčí

Zdroj: SZPI