Bezpečnost potravin

Kontroly pokrmů z ovoce a zeleniny připravovaných bez tepelného opracování dopadly v Praze dobře

Vydáno: 9. 3. 2018
Autor: HSHMP

Jednotlivé KHS provedly v období srpen – říjen 2017 cílený státní zdravotní dozor v zařízeních poskytujících stravovací služby.


Foto: Shutterstock

Jednotlivé krajské hygienické stanice, jakožto místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví, provedly na základě úkolu hlavního hygienika ČR v období srpen – říjen 2017 cílený státní zdravotní dozor v zařízeních poskytujících stravovací služby. Ověřovaly v nich bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracování z čerstvého ovoce a zeleniny včetně pokrmů z čerstvých bylinek nebo mražené zeleniny či ovoce. Kontroly prováděla také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). Šlo o to v praxi ověřit, zda suroviny, ze kterých se pokrmy připravují neobsahují látky, které by mohly představovat zdravotní rizika pro konzumenty. 

V Praze jsme se zaměřili v rámci této kontrolní akce na 35 provozoven, ve kterých jsme odebrali za účelem dalšího mikrobiologického nebo virologického laboratorního rozboru celkem 73 vzorků,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že k odebírání vzorků docházelo zejména v provozovnách s vegetariánským nebo veganským sortimentem, asijských restauracích, ale také například v zařízeních sociálních služeb či lůžkových zdravotnických zařízeních. „Potěšitelné z našeho pohledu je, že laboratorní výsledky v Praze zjištění žádných patogenů v odebraných vzorcích neprokázaly,“ upřesňuje Jarolímek.

Kontrola se však zaměřila i na dodržování dalších nezbytných podmínek a pravidel. „Věcí, které jsme kontrolovali bylo samozřejmě mnohem víc. Zaměřili jsme se také na ověření správných skladovacích podmínek, ochranu potravin a nápojů před kontaminací, úroveň a dodržování provozní a osobní hygieny a hodnocení postupů založených na principu HACCP,“ podrobněji popisuje ředitel Jarolímek. HACCP je preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli. V daných oblastech pražští hygienici zjistili 3 pochybení. „V jednom případě jsme uložili finanční sankci ve výši šesti tisíc korun a ve dvou případech vydali napomenutí,“ dodává Jarolímek.

Bližší informace k popisu celostátně zaměřené kontroly prováděné v jednotlivých krajích Česka obsahuje závěrečná zpráva vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví., kterou HSHMP zveřejňuje v plném rozsahu. 

V Praze dne 9. 3. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel 

Příloha

Zdroj: HSHMP

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):