Bezpečnost potravin

Kontroly farmářských trhů

Vydáno: 4. 3. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 4. 3. 2015.

Oblast prodeje na trzích je z hlediska celkového objemu produkce a prodeje spíše okrajovou záležitostí, přesto však kvůli svým specifikům patří tzv. „farmářské trhy“ k  místům, kde probíhá pravidelný veterinární dozor. Státní veterinární správa se v rámci svých kompetencí i letos zaměří na kontrolu legislativou stanovených požadavků. Pro srovnání rovněž uvádí počty kontrol a nejčastější nedostatky za předchozí dva roky.

V roce 2013 provedli veterinární inspektoři na trzích celkem 398 kontrol, z nichž u téměř jedné třetiny byla zjištěna alespoň jedna závada (266 bez závady/132 se závadou). Mezi nejčastější prohřešky patřilo: označování a balení potravin a s tím souvisící sledovatelnost (140 závad); skladování surovin a potravin a s tím souvisící chladící řetězec a ochrana před kontaminací (118 závad); ostatní závady (správná hygienická praxe, příjem surovin a potravin, potraviny s prošlou DMT/DP[1], čištění a sanitace, skladování obalových materiálů, nevhodné prostory, osobní hygiena, zásobování pitnou vodou – 37 závad).

V loňském roce se počet kontrol zvýšil na 473, naopak počet závad se snížil na zhruba jednu čtvrtinu (346 bez závady/127 se závadou). Veterinární inspektoři opět nejčastěji pokutovali prohřešky týkající se označování a balení potravin a s tím souvisící sledovatelnost (148 závad); skladování surovin a potravin a s tím souvisící chladící řetězec a ochrana před kontaminací (118 závad); ostatní závady (správná hygienická praxe, čištění a sanitace, osobní hygiena, nakládání s VPŽP[2], potraviny s prošlou DMT/DP, nevhodné obalové materiály, smyslově změněné potraviny, nevyhovující výsledky vyšetření – 35 závad).

Oba roky mají společné to, že při většině akcí se závadou byla zaznamenána více než jedna závada na akci.

Podobně jako v předchozích letech se i letos veterinární inspektoři zasadí o to, aby v co možná největší míře ochránili zdraví spotřebitele. Státní veterinární správa v této souvislosti připomíná „Desatero“ k prodeji na farmářských trzích: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/farmarske-trhy/


Mgr. Petr Pejchal

Tiskový mluvčí SVS

[1] Datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti
[2]
Vedlejší produkty živočišného původu

Zdroj:  SVS