Bezpečnost potravin

Kontrola zmrzliny v Moravskoslezském kraji

Vydáno: 17. 7. 2006
Autor:

Konzumace zmrzliny se zejména v letním období výrazně zvyšuje. Vzhledem k tomu, že zmrzlina je potravina s vhodnými podmínkami pro růst mikroorganismů, způsobujících akutní průjmová onemocnění, patří kontrola výroby a prodeje zmrzlin každoročně k prioritám státního zdravotního dozoru.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

Konzumace zmrzliny se zejména v letním období výrazně zvyšuje. Vzhledem k tomu, že zmrzlina je potravina s vhodnými podmínkami pro růst mikroorganismů, způsobujících akutní průjmová onemocnění, patří kontrola výroby a prodeje zmrzlin každoročně k prioritám státního zdravotního dozoru.

Konzumace zmrzliny se zejména v letním období výrazně zvyšuje. Vzhledem k tomu, že zmrzlina je potravina s vhodnými podmínkami pro růst mikroorganismů, způsobujících akutní průjmová onemocnění, patří kontrola výroby a prodeje zmrzlin každoročně k prioritám státního zdravotního dozoru.

Ve dnech 22. a 23. června provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě cílené šetření zaměřené právě na způsob výroby a prodeje zmrzlin a ověření její mikrobiologické kvality. Šetření proběhlo ve 13-ti provozovnách, ve kterých bylo odebráno 15 vzorků. Dalších 40 zařízení bylo zkontrolováno v průběhu června a v první polovině července. Mezi prověřované provozovny byly zahrnuty i stánky na koupalištích či předsunutý prodej zmrzlin z pultů a vozíků.
Dle výsledků kontrol lze hygienickou úroveň „zmrzlinových provozoven“ prozatím hodnotit jako průměrnou. Všechny odebrané vzorky zmrzlin byly zdravotně nezávadné, nedostatky byly zjištěny u 14 ti provozovatelů, tj ve 26%. Ve většině případů se jednalo o porušení osobní a provozní hygieny, nedodržení skladovacích podmínek a spotřebních lhůt či nesprávné uložení zmrzlinové směsi a kornoutů. Za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce ve výši 15.000 Kč. V jednom případě bylo přistoupeno k vydání rozhodnutí o ukončení činnosti, jelikož provozovatel neměl vytvořeny podmínky pro prodej zmrzliny, chyběla návaznost na hygienické zázemí a zdroj pitné vody.
Kontrola výroby a prodeje zmrzliny bude pokračovat v průběhu celého letního období. Je důležité, aby si provozovatelé uvědomili, že výroba a prodej zmrzliny je činností epidemiologicky závažnou a je proto jejich povinností ohlásit tuto činnost místně příslušné hygienické stanici. Při prodeji zmrzliny z pultů a vozíků musí být vždy zajištěno hygienické zázemí vyčleněné pro potravináře, včetně šatny; prostor k sanitaci a uložení vozíků a zmrzlinových strojů; návaznost na zdroj pitné vody, kterou určitě nelze čerpat z umývadel veřejných záchodů. Dodržení základních pravidel, jakými jsou čistý pracovní oděv, kornouty uložené v krytých zásobnících, používání vhodného podávacího náčiní při výdeji zmrzliny, by mělo být samozřejmostí.
 
 
 
DATUM:  17.7.2006
 
 
 
                                                                                                                                         MUDr. Helena Šebáková
                                                                                                                              ředitelka Krajské hygienické stanice
                                                                                                                       Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě