Bezpečnost potravin

Kontrola zjistila nelegální prodej potravin

Vydáno: 15. 7. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.7.2011.

Včera, dne 13. 7. 2011 provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze ve spolupráci s cizineckou policií kontrolu v Libušské tržnici SAPA.  Již v minulosti zde bylo zjišťováno nepovolené skladování a prodej masa, masných výrobků dokonce i živých zvířat. Proto zde musejí prodejci počítat s častějšími kontrolami.

Včerejší kontrola odhalila sklad potravin v prostorách, které nebyly pro tuto činnost schválené a registrované Městskou veterinární správou v Praze. Ve zcela nevyhovujících prostorách s neregulovanou teplotou bylo u jednoho provozovatele zjištěno uskladněné vepřové maso, střeva, krev v plastových lahvích a masné výrobky, a to celkové hmotnosti 95 kg. Veškeré nalezené množství potravin a surovin bylo pozastaveno a tentýž den odvezeno asanační službou k neškodné likvidaci.

Ve zmíněných skladovacích prostorách spíše garážového typu, kde teplota prostředí je shodná s venkovní teplotou, bylo zjištěno skladování potravin již začátkem měsíce května. I v tomto případě bylo zboží neškodně odstraněno a provozovateli byla uložena finanční sankce. Finanční postih, který bude následovat nyní (navržená pokuta 50 000 korun), provozovateli jednoznačně napoví, že provozovat činnost načerno a navíc v nevyhovujících podmínkách se nevyplatí. 

Orgány státního veterinárního dozoru kontrolují výrobce a prodejce potravin živočišného původu v souladu s veterinární legislativou pravidelně, ovšem s četnější, popřípadě následnou kontrolou, musejí počítat tam, kde již byly nějaké problémy v minulosti zjištěny.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.