Bezpečnost potravin

Kontrola výskytu ozářených potravin v pražské tržní síti

Vydáno: 26. 1. 2005
Autor:

Odborníci z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze se zaměřili na kontrolu vzorků potravin z pražské tržní sítě z hlediska jejich možného předchozího ošetření ozářením.

V průběhu šetření bylo byl odebrán soubor 29 vzorků vybraných potravin z dovozu:  drůbeže (husí, krůtí a kachní maso z Francie, Maďarska a Číny),  králičího masa (Francie), sýrů (Francie) a exotického ovoce (mango, avokádo z Peru, Brazílie, Španělska),  přičemž ani jeden z nich nebyl deklarován, v souladu s vyhláškou MZd ČR č. 133/2004 Sb., jako ozářený. Kontrola jejich možného předchozího ošetření ozářením byla provedena dvěma metodami, a to podle EN 1784 (stanovení uhlovodíků generovaných ozářením plynovou chromatografií) a dále stanovením volného o-tyrosinu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí. V žádném případě nebylo ani jednou z těchto metod ozáření prokázáno, takže nedošlo ani ke klamavému značení nakoupených potravin.

Výsledky byly publikovány v článku: BOHAČENKO I., KOPICOVÁ Z., ZÁMEČNÍKOVÁ I., Kontrola výskytu ozářených potravin v pražské tržní síti., Czech J. Food Sci., (2004) 22(6) 222-229 (plný text článku je přístupný v angličtině zde)

Další informace o problematice ozařování potravin byly publikovány na portálu BP v sekci Potravinářství – kategorie Rizikové faktory – podkategorie Rizikové technologie

V Zemědělské a potravinářské knihovně je k dispozici k. 25.1. 2005 na 33 publikací k problematice ozařování potravin (Uvedené publikace lze vyhledat pomocí souborného katalogu přístupného z domovských stránek knihovny např. s využitím hesel ozařování (slovo v poli) a potravin (slovo v poli) v režimu rozšířeného vyhledávání) 

Užitečné odkazy

(mch)