Bezpečnost potravin

Kontrola vajec ve všech fázích uvádění na trh

Vydáno: 29. 4. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 342/2013/EU upřesňuje nařízení 589/2008/ES z hlediska provádění kontrol dodržování obchodních norem pro vejce.

Nařízením 342/2013/EU ze dne 16. dubna 2013 se mění nařízení 589/2008/ES kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce.

Podle čl. 24 odst. 2 nařízení 589/2008/ES mají členské státy zajistit, že vejce jsou kontrolována během všech fází uvádění na trh. Tato formulace byla upřesněna tak, aby bylo zřejmé, že nejde o kontrolu všech požadavků ve všech fázích tržního řetězce, ale že určité požadavky se týkají pouze určité fáze řetězce, a proto musí být kontrolovány právě v dané fázi (buď v místě produkce nebo v balírně nebo v maloobchodním prodeji).

Vedle náhodného odběru vzorků se kontroly provádějí na základě analýzy rizik, přičemž se zohlední druh a kapacita dotyčného zařízení a dřívější záznamy o hospodářském subjektu, pokud jde o dodržování obchodních norem pro vejce.

Účinnost novely od: 24. 4. 2013.

Úřední věstník EU, L 107, 17. 4. 2013, s. 4