Bezpečnost potravin

Kontrola SZPI potvrdila, že internetoví prodejci dodrželi teplotní řetězec chlazených potravin

Vydáno: 25. 10. 2022
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v souvislosti s dlouhodobým růstem obliby nákupu potravin na dálku – zejména prostřednictvím internetových obchodů – intenzívně věnuje kontrole tohoto segmentu a zaměřuje se na specifická rizika spojená s nákupem na dálku.

Aktuálně SZPI realizovala kontrolní akci zaměřenou na dodržování tzv. teplotního řetězce u chlazených potravin zakoupených na internetu. V rámci akce inspektoři SZPI prostřednictvím objednávky na internetu pod zastřenou identitou odebrali celkem 15 chlazených potravin od cekem 9 provozovatelů. Kontrola potvrdila, že všichni prověřovaní internetoví prodejci zajistili vhodné podmínky pro distribuci chlazených potravin, dodrželi podmínky stanovené v zákoně o potravinách 110 / 1997 Sb. a uchovali potraviny v okamžiku doručení při teplotách uvedených výrobcem na obalu.

Přehled všech hodnocených vzorků vč. místa odběru zveřejnila SZPI na portálu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly.

Nabízí-li prodejce možnost nakoupit chlazenou potravinu na dálku s dodávkou potraviny „až ke dveřím“, má povinnost zachovat teplotní podmínky úchovy uvedené výrobcem na obalu potraviny po celou dobu distribuce až do okamžiku předání potraviny spotřebiteli. Případným porušením tohoto požadavku by prodejce vystavil spotřebitele riziku konzumace nebezpečné potraviny. Je-li chlazená nebo mražená potravina vystavena vyšší než požadované teplotě, dochází k rozvoji kolonií bakterií a toto riziko nelze eliminovat ani opětovným zchlazením nebo zmražením.

Spotřebitelé nakupující potraviny na internetu mají stejná práva, jako spotřebitelé nakupující v kamenných provozovnách.

Vzhledem ke kontinuálnímu růstu obliby internetového prodeje potravin bude Potravinářská inspekce v kontrolách tohoto segmentu pokračovat v nesnížené intenzitě.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI
Foto: Shutterstock