Bezpečnost potravin

Kontrola reklamních a dárkových předmětů odhalila jeden nebezpečný výrobek

Vydáno: 24. 1. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 24. 1. 2018.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze zaměřila v rámci výkonu státního zdravotního dozoru na kontrolu zdravotní nezávadnosti reklamních a dárkových předmětů. Ty jsou oblíbeným sortimentem turistů, kteří do české metropole každoročně v hojném množství zavítají. Kontrola pražských hygieniků proběhla v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a jako regionální úkol byla zaměřena právě na oblast tzv. PBU (předmětů běžného užívání).  

12. Tolik výrobků hygienici odebrali během své kontrolní akce, naštěstí pouze 1 z nich se po provedených testech ukázal jako nebezpečný. „Po zjištění výsledků jsme okamžitě nařídili stažení jednoho výrobku z prodeje a na základě této naší kontroly jej ihned Ministerstvo zdravotnictví prohlásilo za výrobek nebezpečný,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek a podrobněji popisuje daného hříšníka. „Byla to dárková sklenička se zlatým ústním okrajem s ouškem a obrázkem Hradčan a výrazným nápisem PRAGUE. Testy u ní ukázaly na nadlimitní uvolňování kadmia.“ Obrázek nebezpečného výrobku je zde.  

Ostatní testované výrobky v Praze hygienickým požadavkům ohledně zdravotní nezávadnosti vyhověly  

V rámci naší kontrolní činnosti jsme se zaměřili převážně na výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z keramiky, skla a kovu,“ upřesňuje kontrolu hygieniků Jarolímek s tím, že byla sledována migrace olova a kadmia. Ve spektru kontrolovaných výrobků se však objevilo i reklamní tričko s logem sportovního klubu. Výrobní materiál trička prošel laboratorním testem na přítomnost těžkých kovů (olovo, kadmium), formaldehyd a obsah karcinogenních primárních aromatických aminů.  Do souboru testovaných výrobků patřil také kosmetický sprchový gel ve tvaru míče, u kterého byly prováděny laboratorní testy na mikrobiologickou čistotu a konzervační látky.

 „Snažili jsme se během této kontrolní akce podchytit co nejširší spektrum distribuční sítě, a proto jsme výrobky nepořizovali pouze v samotném centru Prahy, kde je díky vysoké koncentraci turistů také nejvyšší zastoupení těchto reklamních a upomínkových předmětů, ale cílili jsme také na příležitostní propagační akce nebo na sportovní kluby,“ dodává šéf hygieniků v Praze Jarolímek.  

Důvodem, proč byla akce zaměřena na tyto výrobky, byl fakt, že se pražští hygienici snaží sledováním obsahu škodlivých látek v předmětech z keramiky, skla a kovu omezovat případný výskyt závadných výrobků tak, aby nedocházelo k zatěžování lidského organismu těžkými kovy, které se mohou spolupodílet na poškozování zdraví lidí.  

Do této skupiny označované jako PBU (předměty běžného užívání) patří kosmetické přípravky, výrobky určené pro styk s potravinami, výrobky určené pro děti do 3 let a hračky. Hygienici se u cílových skupin fyzických i právnických osob v rámci kontrolní činnosti, v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví zaměřují na kontrolu správné výrobní praxe a na dokumentaci osvědčující bezpečnost výrobků.

V Praze 24. ledna 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP