Bezpečnost potravin

Kontrola potvrdila vysokou kvalitu potravin oceněných značkou KLASA a Regionální potravina

Vydáno: 19. 2. 2020
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Potravinářská inspekce pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2019 opět potvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili celkem 171 šarží potravin oceněných národní značkou kvality KLASA. Jedna šarže nevyhověla v hodnocených parametrech.

Dále inspektoři v roce 2019 hodnotili 77 šarží oceněných značkou Regionální potravina. Všechny hodnocené šarže vyhověly požadavkům právních předpisů, ale u dvou výrobků bylo zjištěno porušení pravidel pro udělování značky Regionální potravina (nedodržení stanoveného podílu surovin z ČR).

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny atd.

Přehled všech hodnocených vzorků potravin oceněných národní značkou kvality KLASA a značkou Regionální potravina za r. 2019 zveřejnila Potravinářská inspekce na webu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly.

Inspektoři SZPI  pravidelně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 17 let a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva    
tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
         
 
Zdroj: SZPI