Bezpečnost potravin

Kontrola Potravinářské inspekce: 77 % online prodejců tabákových výrobků a nikotinových sáčků neplní své povinnosti

Vydáno: 14. 12. 2023
Autor: SZPI

Foto: Shutterstok

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci cílené kontrolní akce prověřovala internetové prodejce tabákových výrobků a nikotinových sáčků (bez obsahu tabáku), zda plní všechny zákonem stanovené podmínky při ověřování věku nakupujících. Z celkem 22 kontrolovaných e-shopů inspektoři zjistili nedodržení povinností u 17 z nich – neměli zavedený elektronický systém pro jednoznačné ověřování věku nakupujících a umožnili tak nákup tabákových výrobků a nikotinových sáčků i nezletilým osobám. U části kontrol SZPI spolupracovala i s nezletilými figuranty.

Nejčastěji zjištěným nedostatkem byla naprostá absence jakéhokoli systému pro ověřování věku nakupujících, případně nedostatečná funkčnost zavedeného systému – např. ověření věku pouze ve výdejním místě nebo prostřednictvím doručovatelské služby. Část provozovatelů rovněž nesplnila svou registrační povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví. Všem chybujícím e-shopům inspektoři SZPI uložili, aby nedostatky odstranily, což ověřují opakovanou kontrolou. Zároveň SZPI zahájila s kontrolovanými osobami správní řízení o uložení pokuty.

Podmínky pro prodej tabákových výrobků na dálku (např. prostřednictvím internetu) stanovuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon jednoznačně stanovuje požadavek na elektronické ověření věku nakupujícího a SZPI považuje za splnění tohoto požadavku následující způsoby:

  • Instalace služby ověření věku poskytované třetí stranou,
  • Prostřednictvím bankovní identity,
  • Strojovým zpracováním dokladů totožnosti,
  • Ověření věku dle průkazu totožnosti při registraci učiněné osobně,
  • Registrace prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti (údaje nesloužící identifikaci osoby a věku jsou anonymizovány),
  • Jiný hodnověrný a jednoznačný způsob (např. listinný dokument ověřený na Czechpoint, je-li z něj patrná identita osoby a její věk atd.).

Ostatní způsoby, např. zaškrtnutí políčka „Je mi 18 let“ apod. nejsou považovány za dostatečné.

SZPI rovněž zdůrazňuje, že ověření věku nakupujících je vyžadováno ve 2 krocích, při nákupu na internetu a při převzetí od zásilkové služby (nebo při osobním převzetí). Vodítko sumarizující povinnosti vyplývající ze zákona č. 65/2017 Sb. pro prodejce tabákových výrobků zveřejnila SZPI na svých webových stránkách.

Vzhledem ke zcela neakceptovatelným výsledkům kontrolní akce bude SZPI v kontrolách segmentu pokračovat.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 


Zdroj: SZPI