Bezpečnost potravin

Kontrola medu z dovozu

Vydáno: 30. 3. 2003
Autor:

SVS ČR provádí přísné kontroly dovážených medů

Státní veterinární správa ČR provádí přísnou kontrolu medů z dovozu z obavy ze zavlečení moru včelího plodu. Onemocnění touto chorobou vede k likvidaci napadených  včelstev.   Kontroluje také obsah nežádoucích cizorodých látek, které by mohly ohrozit zdraví lidí.
Na konci roku 2001 zkoumala komise inspektorů z EU mimo jiné i velké producenty medu ve východní Asii a přijala odpovídající ochranná opatření. Například v čínském medu zjistili přítomnost zárodků moru včelího plodu (Paenibacillus larvae larvae) a s tím související obsah veterinárních antibiotik – chloramfenikolu. Státní veterinární správa ČR v souvislosti s tímto zjištěním, a také v návaznosti  na další problematické dovozy, nařídila od počátku roku 2002 podrobit všechny dovozové medy vyšetření na přítomnost zárodků včelího moru.
Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy rozhodl, že se v roce 2003  bude dovozový med vyšetřovat nejen na mor, ale i na rezidua chloramfenikolu. Toto opatření je včleněno do Plánu monitoringu cizorodých látek na rok 2003, který byl již v uplynulých dnech schválen.
SVS ČR, 28.3.03  (Sch)