Bezpečnost potravin

Kontrola kvality potravin 2011

Vydáno: 5. 1. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 1. 2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se stále častěji setkává s případy, kdy není dodržena odpovídající kvalita potravin nabízených v tržní síti. I když v oblasti bezpečnosti potravin je situace v České republice a celé střední Evropě velmi dobrá, jakost podle kontrolních zjištění SZPI není na náležité úrovni. Některé výsledky kontrol zaměřených na kvalitu v právě uplynulém roce by se daly označit za alarmující.
SZPI vnímá signály od spotřebitelské veřejnosti i z dalších zdrojů, na jejichž základě se nyní věnuje jakosti prodávaných potravin ještě pozorněji. Proto se v minulém roce inspekce zaměřila na tuto oblast se zvýšenou intenzitou nejen v rámci běžných kontrol, ale i tematicky orientovanými mimořádnými kontrolními akcemi.
Z významných kontrolních zjištění lze zmínit například výrazně nižší podíl ovoce v džemech, než je deklarováno na obalu, stejně jako podíl masa v rybích výrobcích, dále přídavky vody ve víně v řádech desítek procent nebo falšování medů přidáváním nepovolených složek.
V zjištěných případech porušení požadavků na jakost jsou ukládána opatření k nápravě a také pokuty ve správních řízeních. Na základě těchto poznatků a také podnětů od spotřebitelů i médií se bude SZPI i v tomto roce věnovat otázce jakosti potravinářského zboží se zvýšeným soustředěním a o výsledcích bude průběžně informovat.
Požadavky na jakost potravin jsou zakotveny v českých národních předpisech, výjimečně v předpisech evropských. Pro některé potraviny přímo stanoveny nejsou, inspekce ale při kontrolách ověřuje soulad informací o výrobku, uváděných na jeho obalu, s jeho skutečným obsahem. Tak může kontrolovat jakost i u těch výrobků, pro něž nejsou jakostní kritéria právním řádem výslovně požadována.
Přiloženy jsou materiály, v nichž jsou shrnuta významnější kontrolní zjištění ohledně jakosti potravin z posledního období:
  • Přehled výrobků nevyhovujících z hlediska jakosti (významnější zjištění) za rok 2011
  • Prezentace „Kontrola kvality potravin 2011“
  • Přehled nevyhovujících vzorků burčáku za rok 2011
  • Přehled vzorků vína nevyhovujících v geografickém původu v roce 2011
Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Související dokumenty: