Bezpečnost potravin

Kontrola kečupů potvrdila jejich nezávadnost

Vydáno: 25. 11. 2011
Autor: sukova1

Tisková zpráva SZPI z 25. 11. 2011.

Zejména na základě informací zveřejněných v médiích, podle nichž některé konkrétní kečupy obsahují kontaminující látky, provedla SZPI odběr vzorků a následné laboratorní analýzy vybraných kečupů na přítomnost pesticidů a mykotoxinů. Kontrola se týkala také jakosti a správného značení. Laboratorní výsledky prokázaly, že kontrolované výrobky jsou pro spotřebitele bezpečné.
Na přítomnost pesticidů byly analyzovány dva vzorky (Heinz Tomato Ketchup rajčatový kečup jemný a Jemný kečup Hellmanns). Oba kečupy byly vyhodnoceny jako vyhovující a tedy bezpečné. Zjištěné stopové množství sledovaných látek splňovalo předepsané limity pro kečupy, splnilo by ale i normy stanovené např. pro dětskou výživu.
COOP klasik KEČUP jemný a SPAR Kečup sladký byly testovány na mykotoxiny. Tyto látky nebyly v testovaných vzorcích zjištěny, resp. nebylo dosaženo hranice jejich detekovatelného množství.
Další čtyři vzorky byly testovány na jakost. Clever Kečup jemný (šarže L120811, DMT 090213) a Hamé Kečup sladký (šarže L010911, DMT 010313) vykazovaly mírně nižší podíl rajčatové sušiny. K nápravě bylo výrobci uloženo důsledné dodržení technologických postupů při výrobě.
Kontrola prokázala určité nedostatky ve značení odebraných kečupů. V několika případech nebyl na obale uveden údaj o množství rajčat. SZPI proto nařídila výrobcům kečupy doznačit.
Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633