Bezpečnost potravin

Kontrola jakosti másla prokázala zvýšený obsah vody u dvou zahraničních výrobků

Vydáno: 30. 11. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 11. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v minulých týdnech kontrolu jakosti mlékárenského másla v maloobchodní síti. Účelem akce bylo prověřit, zda jakost másla odpovídá požadavkům právních předpisů. Inspektoři odebrali více než třicet šarží másla v tržní síti. Jednalo se o tuzemské výrobky i másla zahraničních výrobců. Výsledky rozborů ukázaly prohřešky pouze u dvou másel ze zahraničí. Jednalo se o překročení parametrů, které lze považovat za falšování, a to překračováním povoleného obsahu vody ve výrobku.
Jedná se následující šarže másla:
  • „TESCO Value máslo“ 250 g (Spotřebujte do:13. 12. 15, Výrobce: ETS MATHOT SPRL, 6 ROUTE DACHENE, BE – 5561 CELLES HOUYET, BELGIE; místo odběru vzorku: provozovna Tesco Stores ČR, Brněnská 514/13c, Vyškov.
Laboratorními rozbory zde bylo zjištěno, že šarže nevyhověla v parametru „obsah vody“. Analyticky zjištěná hodnota vody byla 16,9% (průměrný vzorek), přičemž dle nařízení č. 1308/2013 v platném znění, je požadován obsah vody nejvýše 16%.
  • „MÁSLO“, 250 g, (Spotřebujte do: 02. 12. 15, Výrobce: ETS MATHOT SPRL, 6 ROUTE DACHENE, BE – 5561 CELLES HOUYET, BELGIE, místo odběru vzorku: provozovna Hruška s.r.o., Holandská 20, Olomouc.
Laboratorními rozbory bylo zjištěno, že šarže nevyhověla v parametru „obsah vody“. Analyticky zjištěná hodnota vody byla 16,9% (průměrný vzorek), přičemž dle nařízení č. 1308/2013 v platném znění, je požadován obsah vody nejvýše 16%.
SZPI uvedeným kontrolovaným osobám uložila opatření k odstranění nedostatků tak, aby všechny další dodávky zmíněných výrobků odpovídaly požadavkům právních předpisů a spotřebitel tím nebyl uváděn v omyl. Inspekce s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty. Výsledek kontrolní akce potvrdil vysokou jakost tuzemských másel.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI