Bezpečnost potravin

Kontrola hygieny v masných závodech podle předpisů EU

Vydáno: 1. 10. 2003
Autor:

Směrnice EU 64/433 pro čerstvé maso a rozhodnutí 2001/471 týkající se mikrobiální kontroly masa stanovují požadavky na vlastní ověřování hygieny v podniku mikrobiologickými metodami.

Čl. 10 směrnice 64/433 pro čerstvé maso stanovuje povinnost prověřovat hygienické podmínky prováděním mikrobiologické kontroly zařízení  na všech stupních procesu a příp. i u výrobků. Pro stanovení jednotných postupů vlastní podnikové kontroly hygieny bylo vydáno rozhodnutí 2001/471. Výsledek takto provedené kontroly je dokladem hygienické praxe v podniku, a případně slouží ke zlepšení slabých míst v hygieně.
K odběru vzorků jatečných těl jsou podle rozhodnutí použitelné jak destruktivní, tak i nedestruktivní postupy. Pro hodnocení čistění a desinfekce je možno rozhodovat mezi otisky a stěry. Pro vyhodnocení získaných výsledků jsou v rozhodnutí vymezeny směrné hodnoty pro celkový počet mezotrofních aerobů a pro enterobakterie. Pro frekvenci odběru vzorků je určen odběr pěti vzorků jatečných těl v jednom dni v týdnu a pro ověření čistění a sanitace je stanoven 14denní cyklus. Frekvence však musí být v konkrétním podniku uzpůsobena momentálním podmínkám.
Fleischwirtschaft, 83, 2003, č. 3, s. 139–142