Bezpečnost potravin

Kontrola bezpečnosti potravin v čínských masozpracujících závodech se zlepšuje

Vydáno: 1. 6. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Německo-čínská spolupráce vede k zajištění bezpečnosti v masném průmyslu provincie Sečuan.

Čínský potravinářský průmysl se v posledních letech významně rozvíjí. Stává se z něj největší průmyslový obor v zemi. Těžištěm těchto aktivit jsou v poslední době zvláště venkovské regiony, jako je provincie Sečuan v jižní Číně. Je jednou ze tří čínských partnerských provincií Severního Porýní-Vestfálska. V souvislosti s vývojem dvoustranné spolupráce se ukazuje výrazný pokrok v systému řízení kvality výroby.
V Čínské lidové republice je veterinární a potravinářský dozor, v porovnání s Německem, výrazně centralizován a organizován podle sektorů. Je uskutečňován prostřednictvím následujících úřadů:
  • Odbor inspekce kvality a dozoru
  • Ministerstvo hygieny
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo zemědělství
  • Ministerstvo obchodu
Pro státní dozor nad jatkami, kontrolou masa a trhem s masem jsou v současné době kompetentní různé úřady.
Hospodářská spolupráce mezi Německem a Čínou v oblasti potravinářství, především výroby masa a masných výrobků, je i nadále schopna dalších zlepšení. Nové segmenty trhu mohou být úspěšně rozvíjeny díky budování nových obchodních styků obou zemí. Toto by se mohlo projevit především vstupem vysoce jakostních masných výrobků na čínský trh.
Velká hospodářská síla Čínské lidové republiky nabízí německým potravinářským podnikům, s vysokými standardy výroby, významné šance. Pro volný obchod je důležité, aby dobře fungoval systém dozoru, a naopak aby i velké vývozní podniky z provincie Sečuan měly platnou certifikaci systému kritických bodů (HACCP). V letech 2003‑2005 byl v tomto regionu zaznamenán nárůst vývozu v průměru o 80 %. Přičemž množství masa vyráběného v těchto podnicích na vývoz činilo průměrně 64,1 % z celkové výroby.
Sice v mnoha oblastech čínského masného průmyslu zůstává připravena celá řada důležitých bodů pro další zlepšení a optimalizaci, nicméně i přesto se tato země nachází na správné cestě. Nové trhy jsou přichystány jak ke kvalitní výrobě, tak i k využití možností další vzájemné spolupráce v obchodě.
Fleischwirtschaft, 2011, 91, č. 4, s. 24-27 ISSN 0015-363X Lebensmittelkontrolle auf dem Vormarsch
Objednávka kopie článku