Bezpečnost potravin

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2016

Vydáno: 21. 4. 2017
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ vydal Zprávu za rok 2016.

Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2016 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock