Bezpečnost potravin

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravnich řetězcích v roce 2014

Vydáno: 9. 6. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ÚKZÚZ za rok 2014.

Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2014 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Přílohy
Zpráva za rok 2014  (pdf, 3 MB)
Přílohy ke zprávě za rok 2014  (pdf, 7 MB)

Zdroj: ÚKZÚZ