Bezpečnost potravin

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2013

Vydáno: 31. 3. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ÚKZÚZ za rok 2013

Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Sekcí úřední kontroly (Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví, Oddělení krmiv, Oddělení registrace hnojiv, Odbor zemědělské inspekce) ve spolupráci s Národní referenční laboratoří ÚKZÚZ, v roce 2013 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy:

1) Bazální monitoring zemědělských půd
2) Monitoring vstupů do půdy
3) Registr kontaminovaných ploch
4) Kontrola hnojiv
5) Kontrola krmiv

Přílohy
Zpráva za rok 2013   (pdf, 3 MB)
Přílohy  (pdf, 9 MB)

Zdroj:  www.apic-ak.cz