Bezpečnost potravin

Kontaminovaná vejce z německé farmy

Vydáno: 17. 4. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Ekologická farma v zemi Severní Porýní-Vestfálsko produkovala vejce obsahující troj- až šestinásobek povoleného limitu dioxinu.

Ekologická farma v německém regionu Severní Porýní-Vestfálsko produkovala vejce obsahující troj- až šestinásobek povoleného limitu dioxinu. K odhalení došlo po rutinní kontrole 3. dubna, podnik byl uzavřen a bylo přikázáno stahování z trhu.
Přesto zřejmě tisíce kontaminovaných vajec zústaly v domácnostech i v prodejní síti. Došlo zřejmě k prodeji v dalších spolkových zemích, ale nejsou pravděpodobné dodávky do jiného členského státu EU.
Majitel zemědělského podniku, ve kterém je umístěno 25.000 slepic produkujících denně 23.000 vajec, uvedl úřadům pouze jednoho distributora, kterému vejce dodává. Pravdou však je, že dodávky putovaly i k dalším distributorům.
Kontaminovaná vejce nepředstavují hrozbu pro lidské zdraví, pokud nejsou konzumována dlouhodobě. Avšak nedoporučuje se konzumovat vejce označená kódem 0-DE-0521041.
Zdroj kontaminace není dosud zjištěn.
V lednu 2011 proběhla aféra s kontaminovaným krmivem, která postihla tisíce německých farem produkujících vepřové, drůbež a vejce. Byla zjištěna složka krmiva, která obsahovala kontaminant v důsledku předcházející průmyslové činnosti. V listopadu 2011 stanovila Evropská komise tvrdý kontrolní režim pro PCB v potravinách a krmivech. Nové nařízení, které má vstoupit v platnost v  v polovině září 2012, vyžaduje, aby příslušné orgány schvalovaly a registrovaly surové rostlinné oleje, produkty získané z oleje rostlinného původu a směsné tuky v podnicích vyrábějících krmiva. Tuky určené pro potraviny a krmiva musí být během skladování přísně odděleny, a musí obsahovat  popisy s uvedením účelu jejich zamýšleného použití.
EU Food Law, 2012, č. 527, s. 17-18
Další informace:
Dioxinový skandál v Německu

A-Z slovník pro spotřebitele: heslo Dioxiny a furany