Bezpečnost potravin

Kontaminanty v potravinách

Vydáno: 15. 3. 2005
Autor:

Přehled dokumentů publikovaných ve Věstníku EU v lednu a únoru 2005 týkajících se kontaminantů v potravinách.

V lednu a únoru 2005 bylo ve Věstníku EU publikováno pět dokumentů týkajících se kontaminantů v potravinách, a to:

 *1 Nařízení Komise (ES) č. 208/2005 ze 4. února 2005 novelizující nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o PAU (OJ, L 34, s. 3–5, z 8. února 2005).
 *2 Doporučení Komise ze 4. února 2005 pro další vyšetřování hladin PAU v určitých potravinách (OJ, L 34, s. 43–45, z 8. února 2005).
*3 Směrnice Komise 2005/10/ES ze 4. února 2005 stanovující metody vzorkování a metody analýzy pro oficiální kontrolu obsahů benzo(a)pyrenu v potravinách (OJ, L 34, s. 15–20, ze 4. února 2005).
*4 Nařízení Komise (ES) č. 78/2005 z 19. ledna 2005 novelizující nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o těžké kovy (OJ, L 16, s. 43–45, z 20. ledna 2005).
*5 Směrnice Komise 2005/4/EC z 19. ledna 2005 novelizující směrnici 2001/22/ES stanovující metody vzorkování a metody analýzy pro oficiální kontrolu hladin olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (OJ, L 19, s. 50–52, z 21. ledna 2005).

 

CIAA