Bezpečnost potravin

Kontaminace ryb z volných vod 2008

Vydáno: 2. 2. 2010
Autor:

Kontaminace ryb z volných vod 2008

Problematika hygieny potravin se v současné době stává prioritou Evropské unie. Česká republika pak pod vlivem přibližování k EU vyvíjí velké úsilí sledování současného celosvětového trendu rozvoje hygieny potravin. Toto úsilí je směrováno především do oblasti strategie bezpečnosti potravin.

Protože se ekosystémy povrchových vod stávají konečným rezervoárem většiny cizorodých látek vznikajících antropogenní činností, je výzkumná a kontrolní činnost směřována také do oblasti hygieny ryb z volných vod.

Jelikož se ryby z volných vod významně podílejí na celkové spotřebě ryb v ČR, je z hlediska naplňování strategie bezpečnosti potravin zapotřebí věnovat pozornost také kontrole zatížení ryb žijících ve volných vodách, přičemž by bylo vhodné zaměřit se na druhy preferované (konzumované) sportovními rybáři.

Tato studie navazuje na práce provedené v roce 2006 a 2007. V roce 2008 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd) a perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB) ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Slapy, údolní nádrž Hněvkovice, údolní nádrž Nechranice, údolní nádrž Mušov, údolní nádrž Těrlicko, nádrž Olešná, Ohře – Žatec.

 

Příloha č. 1- 8 závěrečné zprávy DB monitoring 2008

Příloha 2 Kontaminace ryb z volných ploch