Bezpečnost potravin

Kontaminace pšenice ochratoxinem

Vydáno: 2. 2. 2006
Autor:

Do Itálie bylo dodáno z Kanady 58 tis. t pšenice, v níž byl zjištěn trojnásobek přípustného limitu ochratoxinu A. Italská mlýnská společnosti F. Casillo dovezené obilí přesto využila k výrobě potravin a krmiv.

58 tis. t pšenice kontaminované kancerogenním ochratoxinem A bylo dodáno do Itálie z Kanady. Trvalo přes tři měsíce, než skandál propukl a během této doby byla kontaminovaná pšenice smíchána s jinou a prodávána potravinářským podnikům.

Pšenice byla dovezena přes italský přístav Bari v září 2005 a byla pozastavena kvůli nálezu stopových množství ochratoxinu. Po dvou týdnech však byla uvolněna, když F. Casillo  – ředitele firmy Molino Casillo – doložil testy z nezávislé laboratoře, že dodávka není nebezpečná. Avšak v polovině prosince, prokurátor města Trani nařídil stažení pšenice poté, co úřední kontrola zjistila trojnásobný obsah ochratoxinu proti povolenému limitu.

Nejsou k dispozici informace, které produkty by mohly být postiženy. Společnost Molino Casillo má v Itálii čtyři mlýny a je údajně hlavním producentem semoliny v Evropě.

V legislativě EU jsou obsažena nejen ustanovení o povoleném množství ochratoxinu A, ale i ustanovení zakazující směšování partií tak, aby se dosáhlo snížení vyhovujícího limitu.

Evropská komise vydala varování prostřednictvím sytému RASFF, z jiných zemí varování v této záležitosti nedošla.

Unie výrobců těstovin v Itálii (Unipi) vydala stanovisko, že italské těstoviny jsou bezpečné, protože výrobci provádějí přísnou kontrolu surovin a kontaminaci semoliny nebo těstovin nezjistili. Pekárny byly upozorněny, aby dávaly pozor na původ mouky, kterou používají.

Italská policie zatkla F. Casilla, kvůli vědomému porušení předpisů.

EU Food Law, 2006, č. 240, s.1