Bezpečnost potravin

Kontaminace koření aflatoxiny

Vydáno: 29. 3. 2001
Autor:

kontrola výrobků z tržní sítě, skutečné a předepsané hodnoty aflatoxinů, Austrálie

Při kontrole vzorků koření chilli, papriky, sušeného ovoce a sušených omáček odebraných z obchodní sítě v australské Adelaidě byla zjištěna kontaminace aflatoxiny. V 90 vzorcích bylo v průměru 19 µg/kg (v rozmezí 0 – 89 µg/kg), přičemž jen 9 % vzorků splňovalo australský limit do 5 µg/kg (resp. 15 µg/kg pro ořechy) . Největší průměrné množství (24 – 25 µg/kg) bylo zjištěno v mletém koření. Výše zjištěných nálezů nebyla ovlivněna ani sociálně ekonomickými ani etnickými faktory tržní sítě ani velikostí prodejen. Většina dotčených výrobků byla dovezena ze zámoří. Apeluje se na dovozce, aby kladli větší důraz na tuto stránku jakosti a na malé tuzemské výrobce, aby svými nezávadnými výrobky vytěsnili nekvalitní dovážené produkty z trhu.
Ačkoli konzumovaná množství koření jsou nepatrná a tím nemají tato zjištění obzvlášť negativní vliv, existují osoby, které spotřebují 2 – 5 g chilli a papriky a 20 g omáčky chilli denně. To v přepočtu znamená 0,5 – 1,0 µg aflatoxinů denně (v nejhorších případech až 89 µg/kg z koření a 39 µg/kg z omáčky chilli. Dlouhodobým příjmem aflatoxinů mohou být podle FDA vyvolány chronické choroby a rakovina jater. Aflatoxiny a mykotoxiny lze stanovovat pomocí metod HPLC nebo TLC nebo nově pomocí imunosorbentů, kde není potřeba nákladných zařízení. Rutinní testování všech dodávek z hlediska aflatoxinů by mohlo minimalizovat rizika pro lidské zdraví.
Food Austral., 53, 2001, č. 3, s. 90 – 92