Bezpečnost potravin

Konferencia Potravinové právo 2023, 15. – 16. června 2023

Vydáno: 9. 5. 2023
Autor: PK ČR

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Potravinárska komora Slovenska a Potravinářská komora České republiky Vás zvou na 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POTRAVINOVÉ PRÁVO 2023, ktorú organizujú. 

Konferencia sa uskutoční 15. a 16. júna 2023 vo Wellness & Spa Hoteli Zochova Chata**** v Modre na Slovensku.

Témami konferencie budú:

  • environmentálne označenia a tvrdenia o potravinách
  • ochrana spotrebiteľa a potraviny
  • označovanie potravín výrazom „probiotický“
  • právna ochrana názvov potravín (označovanie rastlinných alternatív)
  • výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách
  • správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín


Viac informácií o konferencii sa dozviete na webovom sídle konferencie www.potravinovepravo.sk.

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
telefón: +421335939635
e-mail: samuel.rybnikar@truni.sk

Zdroj: PK ČR