Bezpečnost potravin

Konference: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií

Vydáno: 15. 2. 2016
Autor: SZÚ

SZÚ pořádá dne 4. března 2016 konferenci u příležitosti Dne jódu a 20 let MKJD.

Státní zdravotní ústav pořádá dne 4. března 2016 XI. konferenci u příležitosti Dne jódu a 20 let MKJD s názvem
Zásobení jódem jako prevence tyreopatií
                                               
Místo: Státní zdravotní ústav v Praze, Šrobárova 48, velká posluchárna

PROGRAM 
9,00 – 9,50      Registrace
9,50 – 10,00    ZAHÁJENÍ  (zástupce MZ ČR, ředitelka SZÚ Praha)
10,00 – 10,20  Prevence jódového deficitu v ČR – historie a současný stav
                        (Státní zdravotní ústav Praha – Kříž J., Ryšavá L.) 
10,20 – 10,40  Následky jodového deficitu u nás a ve světě 
                        (Endokrinologický ústav, Praha – Zamrazil Z.) 
10,40- 11,00   Štítná žláza v graviditě a jód                         
                       (1. LF UK a VFN  Praha – Límanová Z.) 
11,00 – 11,20  Přestávka s občerstvením
11,20 – 11,40  Jodurie těhotných žen a 3letých dětí  z 6 oblastí v ČR 
                        v r.  2014-2015 
                        (SZÚ Praha – Ryšavá L., Kašparová L., Křížová T., Lisníková P.) 
11,40 – 12,00  Zkušenosti z monitoringu jódového zásobení novorozenec-                       ké populace ČR
                       
(FN Královské Vinohrady, Klinika dětí a dorostu – Hníková O., 
                        Al Taji E., Dejmek P., Kračmar P., Vinohradská H.)
12,00 – 12,20  Dietární expozice jódu populace ČR a nejdůležitější
                       dietární zdroje 
                       
(SZÚ Praha, odd. analýzy bezpečnosti potravin –    
                        Řehůřková I. , Ruprich J.)
12,20 – 12, 40 Euthyroid – evropský výzkumný projekt pro harmonizaci,
                       udržení a zlepšení příjmu jódu Evropě
                    
  (Endokrinologický ústav, Praha – Bílek R., Zamrazil V.) 

12,40 – 12,50 Postery 
          
            Aktuální obsah jódu v kravském mléce
                       (Trávníček J., Kroupová V., Hladký J., Křížová Z.) 
                       Možnosti spolupráce s EFSA
                     
 (Koordinační místo pro spolupráci s EFSA, MZe ČR)

12,50 – 13,30 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE, ZÁVĚRY, UKONČENÍ

13,30  TISKOVÁ  KONFERENCE

Bez účastnického poplatku, viz přihláška.
Účast:  4 kredity  ČLK (č.akce: 40703),  KVVOPZ (č.akce: 001/2016), ČAS (č. KK/207402015)
Vysokoškol. vzděl. odb. prac. nelékař. profesí pracujících ve zdrav. ,odborný pracovník v lab. met. a v přípr. léč. přípravků, odb. prac. v ochraně a podpoře veř. zdraví, jiný odb. pracovník, všeobecná sestra, porod. asistentka, zdrav. laborant,asist. ochr. veřej. zdr., nutriční terapeut, zdrav. soc. prac.

Zdroj: Státní zdravotní ústav