Bezpečnost potravin

Konference Školní stravování 2022

Vydáno: 22. 3. 2022
Autor: Společnost pro výživu

Konference se uskuteční ve dnech 24.-25. května 2022 v Pardubicích.

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.
Pod záštitou MŠMT 
Partnery konference je AG Foods a Orkla Foods Česko a Slovensko.

Termín akce: 24. května a 25. května 2022

Místo konání: Pardubice, kongresové centrum Paláce Atrium (www.ccafi.cz),                                                                  Masarykovo nám. 2799

Tématem letošní konference je legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním stravování.

PROGRAM KONFERENCE

I. den – úterý 24. května 2022, 10.00 – 17.00 hodin

10.00 – 10.10 
Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu, FN Motol

1. BLOK – ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM, OBCÍ NEBO JINÝM ZŘIZOVATELEM

10.10 – 10.30
Současnost a budoucnost školního stravování – informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice školního stravování, Ing. Ilona Vaculová, Mgr. Jan Mušuta, MŠMT

10.30 – 10.50
Kontrolní činnost ČŠI v uplynulém období – výsledky šetření, doporučení pro školní jídelny – Ing. Renata Skutková, ČŠI

10.50 – 11.10
Školní stravování z pohledu hygienické služby – MUDr. Zdeňka Trestrová, MZ ČR, Mgr. Ivana Lukašíková, KHS Zlínského kraje

11.10 – 11.30
Prezentace vystavovatelů a přestávka

11.30 – 11.50
Výživová doporučení pro děti předškolního věku v dětské skupině – Mgr. Alexandra Košťálová, SZÚ a Český gastronomický institut

11.50 – 12.20
Školní stravování z pohledu SZU – prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., Státní zdravotní ústav – CZVP Brno

12.20 – 12.40
Prezentace vystavovatelů, diskuse k I. bloku přednášek

12.40 – 13.40
Přestávka na oběd

2. BLOK – DIETNÍ STRAVOVÁNÍ A NEDIETNÍ VÝŽIVA V SYSTÉMU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

13.40 – 14.00
Zdravá třináctka pro dětskou populaci – jak získávat informace – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol

14.00 – 14.30
Legislativní zakotvení dietního stravování a jeho realizace ve školním stravování – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykovy univerzity Brno a Česká asociace nutričních terapeutů

14.30 – 14.50
Dietní pokrmy ve společném stravování – kurzy vaření – postřehy z realizace kurzů vaření – Mgr. Marieta Baliková, Ing. Kamila Toušková, FN Motol, Společnost pro výživu

14.50 – 15.20
Máme to na talíři a není nám to jedno – představení projektu, Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav Praha a Český gastronomický institut

15.20 – 15.30
Diskuse k II. bloku přednášek, přestávka

15.30 – 16.00
Obiloviny ve výživě dětí – doc. Ing. Marcela Sluková Ph.D., VŠCHT Praha

16.00 – 16.30
Způsoby zpracování ovoce a zeleniny, jejich výhody a nevýhody – doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha , Společnost pro výživu

16.30 – 16.50
Tradiční a moderní úprava zeleniny – zástupce společnosti Orkla

16.50 – 17.00
Diskuse k II. bloku přednášek, závěr

II. den – středa 25. května 2022 od 9.00 – 15.00 hodin

3. BLOK – MIKROŽIVINY, JEJICH VÝZNAM A VÝSKYT V DĚTSKÉ POPULACI

9.00 – 9.30
Deficity mikroživin v dětské i dospělé populaci – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol

9.30 – 10.00
Vitamin C, orientační vyšetření v rámci hospitalizace dětí – prim. MUDr. Jan Boženský, Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice

10.00 – 10.30
Doporučení pro suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D – MUDr. Zdeněk Zíma, dětská endokrinologie Litoměřice

10.30 – 11.00
Jaký význam má vitamin K2 v dětské výživě – prim. MUDr. Jana Čepová,PhD., MBA, FN Motol

11.00 – 11.30
Diskuse k III. bloku přednášek, přestávka

11.30 – 12.00
Veganství u dětí, problematika jodového zásobování či příjmu jiných mikroživin – MUDr. Martin Světnička, FNKV + 3. LF UK

12.00 – 12.30
Vitaminy a další mikronutrienty v doplňcích stravy z pohledu zdravotních tvrzení – Ing. Daniela Winklerová, Státní zdravotní ústav

12.30 – 13.30
Diskuse k III. bloku přednášek, přestávka na oběd

4. BLOK – OD TEORIE K PRAXI

13.30 – 14.00
Umíme to bez lepku – představení projektu – Mgr. Michal Malát, Asociace školních jídelen, BONNO

14.00 – 14.30
Školní jídelna jako součást školského systému – teorie, příklady z praxe – Mgr. Hana Rohová, ředitelka školní jídelny Kojetín

14.30 – 14.50
Specifika stravování žen – MUDr. Václava Kunová, NUTRADIT, Společnost pro výživu

14.50 – 15.00
Závěr konference

Změna programu vyhrazena

Více informací: www.vyzivaspol.cz/konference-skolni-stravovani-2022

 

Zdroj: Společnost pro výživu