Bezpečnost potravin

Konference Školní stravování 2018

Vydáno: 30. 4. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Konference se bude konat 22. a 23. května 2018 v Pardubicích.

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.

Termín akce: 22. května a 23. května 2018

Místo konání: Pardubice, hotel Labe, přednáškový sál

Ubytování: hotel LABE, Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Organizační pokyny

  • Vložné na dvoudenní konferenci je 1.790,- Kč bez DPH (2.165,90 vč. DPH). Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.590 Kč bez DPH (1.923,90 Kč vč. DPH).
    Vložné zahrnuje organizační a režijní náklady.
  • Ubytování je v hotelu Labe.
    • Cena lůžka za 1 noc ve  dvoulůžkovém pokoji činí 513,04 Kč bez DPH (590 Kč  vč. DPH) včetně snídaně.
    • Cena lůžka za 1 noc v  jednolůžkovém pokoji činí 904,35 Kč bez DPH (1.040 Kč  vč. DPH) včetně snídaně.
  • Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd či večeři: cena 1 jídla činí 148,76 Kč bez DPH (180 Kč vč. DPH).
  • Závaznou přihlášku proveďte nejpozději do 13. května 2018.

 

Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.
Jste-li člen SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, doplňte před odesláním přihlášky do pole Poznámka: „člen SPV“. S platbou vyčkejte, než Vám zašleme fakturu s částkou, kde bude sleva již v ceně zahrnuta. 

On-line přihláška

 

Program (pdf):

I. den
Zahájení konference
– MUDr. P. Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu)
Současnost školního stravování – (zástupce MŠMT)
Výsledky z kontrolní činnosti ČŠI ve školních jídelnách – (zástupci ČŠI)
GDPR ve školství a školních jídelnách – (expert GDPR, VIS Plzeň)
HACCP ve školních jídelnách z pohledu hygienika – (Krajská hygienická stanice – Středočeský kraj)
Luštěniny ve školních jídelnách – úvod do problematiky – Bc. J. Bradová (KÚ Plzeňského kraje) 
Luštěniny a jejich význam v lidské výživě – prof. Ing. J. Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha)
Tradiční a netradiční zpracování luštěnin – Mgr. K. Petřeková (Ostravská univerzita, LF)
Antinutriční, toxické a další látky v luštěninách – doc. Ing. A. Rajchl, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Tuky – máslo, sádlo, olej, ztužené tuky a jejich použití ve školních jídelnách – doc. Ing. J. Brát, CSc. (Vím co jím)
Rozložení denního příjmu živin u dětí v ČR – prof. MVDr. J. Ruprich, Ph.D. (Státní zdravotní ústav, Brno)
Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina – MUDr. Wasserbauer (Zdravá Vysočina, o. s., SZÚ Praha)

II. den 

Stravování od kojeneckého do batolecího věku – B. Česalová. Bc. M. Baliková (jesle Praha 2, FN Motol) 
Jak si poradit s obézním dítětem – MUDr. J. Boženský (nemocnice Vítkovice) 
Výživa a zubní zdraví – MUDr. P. Tláskal, CSc. (FN Motol) 
Dietní stravování a jeho zavádění v brněnských školách – Mgr. V. Slámová (FN Brno) 
Bezmléčná dieta ve školním stravování – Mgr. T. Slováková (Nemocnice Písek) 
Jak pokračuje projekt obědy do škol – Mgr. E. Martínková (KÚ Liberecký kraj) 
Dny mezinárodních kuchyní ve školních jídelnách – PhDr. K. Jahoda (Asociace školních jídelen ČR) 
Zkušenosti ze soutěže o nejlepší školní oběd – (ŠJ ZŠ a MŠ Velký Beranov) 
Vzdělávání v oblasti gastronomie – Gastroakademie středních škol v Kraji Vysočina – Ing. J. Hadravová (MPA, OŠMS KÚ Vysočina) 
Kde se dobře vaří, tam se dobře daří – Mgr. Martina Voznicová (KHS Jihomoravský kraj) 

 
Zdroj: Společnost pro výživu