Bezpečnost potravin

Konference Školní stravování 20. – 21. 10. 2020

Vydáno: 27. 4. 2020
Autor: Společnost pro výživu

Nový termín konference pořádané Společností pro výživu

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.

Pod záštitou MŠMT

MŠMT

Termín akce: 20. října a 21. října 2020

Místo konání: Pardubice,  kongresové centrum Paláce Atrium (http://www.ccafi.cz/),
Masarykovo nám. 2799, Pardubice

Ubytování:  Hotel LABE, Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Tématem letošní konference je legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním stravování.
V rámci konference se můžete zúčastnit soutěžní ankety s losováním o ceny.

 

Program konference

I. den – úterý 20. 10. 2020 od 10.00 – 18.00 hodin

10.00 – 10.10
Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

10.10 – 10.40
Zařazování zaměstnanců ŠJ do platových tříd – Ing. Petra Zukalová, KÚ Jihomoravského kraje

10.40 – 11.10
Nakládání s odpady ve školních jídelnách – Ing. Lucie Janotová, PhD., PotravinoSféra

11.10 – 11.40
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI – Ing. Renata Skutková

11.40 – 12.10
Výsledky kontrol státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví – MUDr. Zdena Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

12.10 – 12.40
Mýty o potravinách a výživě – prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Společnost pro výživu, VŠCHT Praha

12.40 – 13.10
Diskuse k I. bloku přednášek, prezentace vystavovatelů

13.10 – 14.00
Přestávka na oběd

14.00 – 14.30
BOZ a BOZP v praxi školních jídelen – Bc. Jarmila Jánská, KÚ Královéhradeckého kraje

14.30 – 15.00
Aktuality informačního centra bezpečnosti potravin – Olaf Deutsch, Ministerstvo zemědělství ČR

15.00 – 15.30
Srovnání biopotravin a konvenčních potravin: Jakost a bezpečnost – prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., Ústav technologie potravin Brno

15.30 – 16.00
„Zdravá školní jídelna“ aneb co nového v projektu – Mgr. Alexandra Košťálová, SZÚ Praha

16.00 – 16.30
Diskuse k II. bloku přednášek, přestávka

16.30 – 17.00
Tradiční a moderní úprava zeleniny – profesionální kuchař

17.00 – 17.30
Příklady dobré praxe ve školní jídelně – Mgr. Hana Rohová, ŠJ Kojetín, Ing. Bc. Vladimír Štefančík, KÚ Pardubického kraje

17.30 – 18.00
Diskuse k III. bloku přednášek, odevzdání anketních lístků, ukončení prvního dne konference

II. den – středa 21. 10. 2020 od 9.00 do 14.30 hodin

9.00 – 9.25
Vláknina – definice, výskyt a vlastnosti – doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha, Společnost pro výživu

9.25 – 9.50
Vláknina a její role ve výživě člověka – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol

9.50 – 10.00
Praktické využití výrobků s vlákninou ve školním stravování – Ing. Lenka Jelínková – manažer vývoje AG foods

10.00 – 10.30
Stravovací návyky dětí v letech 2002-2018: HBSC studie (Zdravá generace do škol) – Mgr. Michal Kalman, Ph.D.; Mgr. Adéla Růžičková, Univerzita Palackého v Olomouci

10.30 – 11.00
Sůl a hypertenze od dětského věku k dospělosti – MUDr. Bohuslav Procházka Odborná společnost praktických dětských lékařů

11.00 – 11.40
Hygiena začala se školními jídelnami hledat cestu, jak méně solit – prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., SZÚ – CZVP Brno, Mgr. Ivana Lukašíková, Ing. Marta Korčáková, Ph.D., Ing. Hana Sedlářová, KHS Zlínského kraje, MVDr. Marcela Hadámková, MUDr. Eva Lysá, KHS Jihomoravského kraje

11.40 – 11.50
Diskuse k I. bloku přednášek

11.50 – 12.30
Přestávka na oběd

12.30 – 13.00
Co je to NutriCHEQ – MUDr. Jan Boženský, nemocnice Vítkovice

13.00 – 13.30
Legislativní zakotvení dietního stravování a jeho realizace ve školním stravování – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykovy univerzity Brno

13.30 – 14.00
Dietní pokrmy ve společném stravování – kurzy vaření od Společnosti pro výživu a praktické zkušenosti z kuchyně – Mgr. Marieta Baliková, nutriční terapeutka FN Motol, šéfkuchař Václav Šmiček

14.00 –14.30
Nové potraviny a jejich využití ve školních jídelnách – Ing. Zdeněk Hladík, Předseda sekce veřejného stravování – AKC ČR, manažer kulinářských projektů – Country Life s.r.o.

14.30–15.00
Diskuse k II. bloku přednášek, vyhlášení soutěžní ankety a předání cen, závěr konference

 

    Přihlášení je možné nejpozději do 12. 10. 2020.

 

Zdroj: Společnost pro výživu