Bezpečnost potravin

Konference Science Meets Policy 2023

Vydáno: 9. 8. 2023
Autor: KM EFSA

Konference Science Meets Policy: Využití sekvenování nové generace k řešení potravinových hrozeb.

5. září 2023, 13.00 – 6. září 2023, 13.00 (SELČ), Parma, Itálie a online.
Registrace pro osobní účast je uzavřena.
Registrace pro online účastuzávěrka: 1. září 2023 – 10:00 (SELČ)

Pozadí:
Po úspěchu první virtuální konference Science Meets Policy v září 2020 (více než 500 účastníků ze 49 zemí) pořádají úřad EFSA a pracovní skupina Evropské komise pro sekvenování celého genomu (Inter-European Union Reference Laboratories (EURLs) Working Group on Whole Genome Sequencing) společně druhou akci z této série. Úřad EFSA ji bude hostit ve svých prostorách v italské Parmě ve dnech 5. a 6. září 2023. 

Na předchozí konferenci v roce 2020 zúčastněné strany diskutovaly o současném stavu vývoje systému EU pro shromažďování a analýzu genomických údajů z potravinových patogenů na podporu rozhodování příslušných orgánů. Akce se zaměřila především na výzvy vyplývající z neexistence právního rámce. 

Nadcházející konference podnítí další diskusi o nových metodikách a standardech pro sdílení údajů a určí konkrétní oblasti činnosti pro případné zahrnutí do plánu, který byl speciálně koncipován zúčastněnými stranami s cílem odstranit nedostatky zjištěné na první akci. 

Zvláštní pozornost bude věnována také právním aspektům bezpečnosti potravin, přičemž budou zdůrazněny překážky bránící schválení výše uvedeného přístupu, a budou zahrnuta možná řešení, která odrážejí současné a/nebo budoucí strategie příslušných orgánů a zúčastněných stran, jež se akce zúčastní.

Kdo by se měl zúčastnit?
Zasedání je otevřeno všem zúčastněným stranám. Je důležité zejména pro příslušné orgány a tvůrce politik v oblasti hodnocení rizik pro bezpečnost potravin v EU i mimo ni, jakož i pro provozovatele potravinářských podniků, akademické pracovníky a zúčastněné strany se zájmem o toto téma. 

Fyzická účast je omezena (registrace je již uzavřena), ale počet online účastníků je neomezený.
Registrace pro online účast je otevřena do 1. září.
Online registrace

Online účastníkům bude odkaz pro připojení k zasedání sdělen 1. září.
Akce bude probíhat v angličtině. Překlad nebude zajištěn.
Účast je bezplatná.

Kontakt:
Pro více informací kontaktujte organizační výbor na adrese events@efsa.europa.eu.

Program konference
Nenechte si tuto událost ujít, zaregistrujte se k účasti online ještě dnes!

Zdroj: EFSA, Science Meets Policy conference: Using Next Generation Sequencing to tackle foodborne threats