Bezpečnost potravin

Konference – ROSTLINOLÉKAŘSKÁ RIZIKA V EVROPSKÉ UNII

Vydáno: 7. 4. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Konference se bude konat 30. 5. 2017 v Brně.


ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Vás zve na konferenci

 ROSTLINOLÉKAŘSKÁ RIZIKA V EVROPSKÉ UNII

která se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
dne 30. 5. 2017 od 9:30hod
 v BRNĚ

Tato konference má za cíl upozornit odbornou i laickou veřejnost na současná rostlinolékařská rizika v Evropské unii, včetně České republiky, kterými jsou nově zavlečené a šířící se škodlivé organismy.

V rámci programu bude představeno několik konkrétních příkladů již zavlečených škodlivých organismů, průběh jejich šíření v EU a způsoby ochrany proti nim.

Zaměříme se na možná řešení založená zejména na prevenci.
Součástí programu bude i odborná moderovaná diskuze.

Konference je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti
prostřednictvím registračního formuláře
do 23. 5. 2017.

Děkujeme a těšíme se na viděnou!
 

Registrační formulář 

 

Příloha

Zdroj: ÚKZÚZ