Bezpečnost potravin

Konference Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotnictví

Vydáno: 24. 5. 2019
Autor: Společnost pro výživu

Zpráva z konference

Společnost pro výživu publikovala zprávu z konference v časopise „Zpravodaj pro školní a dietní stravování“ – 3/2019. Autorkou zprávy je Bc. Věra Andrášková z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Konference na téma Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotní péče proběhla v Senátu PČR dne 28. 1. 2019 pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a jeho místopředsedy prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. Byla spolupořádaná Sekcí nutričních terapeutů České asociace sester. Pozvání k účasti přijal ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, který pronesl úvodní slovo. Za Ministerstvo zdravotnictví byla přítomna náměstkyně ministra MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, která se účastnila i tiskového brífingu.

Záměrem konference bylo zvýšit povědomí o profesi nutričních terapeutů nejenom u odborné, ale i u laické veřejnosti. V rámci setkání byla projednána také související problematika, např. reformulace zásad nutriční péče v nemocnicích. Přizváni byli zástupci profesních a vzdělávacích organizací s dlouholetou tradicí a vysokým odborným statutem, kteří se na poskytování nutriční péče podílejí. Hlavním cílem konference bylo zlepšení kvality poskytované nutriční péče pacientům. V následujícím textu je uvedena stručná charakteristika prezentací, které v prostoru Senátu PČR zazněly.

 

Zdroj: Společnost pro výživu