Bezpečnost potravin

Konference Psychologie a bezpečnost potravin

Vydáno: 1. 3. 2004
Autor:

Komunikace o riziku, především informování cílené na vybrané skupiny obyvatelstva představuje jeden z důležitých předpokladů pro snížení zdravotních rizik spojených s nemocemi z potravin. Problematikou výběru vhodné komunikační strategie se bude zabývat konference Psychology and Food Safety, která se bude konat v Lund ve Švédsku v květnu 2005. Již nyní se hledají odborníci i zástupci spotřebitelských

Komunikační strategie musí být zaměřena na přípravu odborníků s hygienickým zaměřením, vzdělávání profesionálů manipulujících s potravinami i široké spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečné manipulace s potravinami, přípravy a skladování potravin.
Z tohoto důvodu se bude konat i konference EU-RAIN Psychology of Food Safety. Místem konání bude pravděpodobně Lund ve Švédsku, datum je prozatím neoficiálně stanoveno na květen 2005.  
Konference je součástí projektu budování informační sítě pro analýzu rizik na úrovni EU EUROPEAN UNION ANALYSIS INFORMATION NETWORK – EU-RAIN (stručné informace v češtině zde)

Cíle konference Psychologie a bezpečnosti potravin  (Psychology of Food Safety) jsou následující:   
– vyslechnout názory spotřebitelů a vzít je na vědomí
– vyvinout (navrhnout) účinnou metodiku pro komunikaci o riziku
– zkoumat psychologické aspekty  účinné komunikace a motivace v oblasti bezpečnosti potravin

Konference je v současnosti ve stádiu příprav a bližší informace o programu nejsou známy. Tým projektu EU-RAIN nyní oslovuje vhodné odborníky s praktickou zkušeností v oblasti komunikace o riziku, psychology, experty z oblasti marketingu a vzdělávání.
Konference bude pokrývat tři oblasti komunikace o riziku:
1) zdroj informací
2) vlastní informace
3) příjemci informací

Přednášející budou prezentovat, navrhovat i objevovat témata zahrnující účinnou komunikaci o riziku, uvědomování si rizik, ale také oblast motivace – vše v kontextu bezpečnosti potravin.
Konferenci bude zajištěna náležitá propagace, vítáni jsou všichni se zájemci o komunikaci o riziku.
Organizátoři konference doufají, že akce podpoří lepší pochopení problematiky bezpečnosti potravin u široké spotřebitelské veřejnosti, zpracovatelů a výrobců potravin, vědců a  kontrolních a státních institucí.  

Kontakt na administrátora projektu:
Dr. Bláithín Maunsell,
EU-RAIN Project Administrator,
Teagasc – The National Food Centre,
Ashtown,
Dublin 15,
Ireland.
E-mail: bmaunsell@nfc.teagasc.ie
Tel.: 353 1 8059514
Fax.: 353 1 8059550

European Union Risk Analysis Information Network (EU-RAIN)
Website: http://www.eu-rain.com