Bezpečnost potravin

Konference Potraviny zdraví a výživa, podtitul Cukry – mýty a realita

Vydáno: 23. 2. 2017
Autor: Společnost pro výživu

Konference se bude konat 26. 4. 2017 v Praze 2, v budově SVS ČR.

Společnost pro výživu 
ve spolupráci s
Nadací Výživa pro zdraví
pod záštitou
Úřadu pro potraviny MZe ČR
a
České technologické platformy pro potraviny
Pořádají konferenci
 

Potraviny zdraví a výživa
Podtitul: Cukry – mýty a realita

 
Datum:           26. 4. 2017 (registrace 9:00-9:30)
Místo:             konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2
Moderátoři:   MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. 

Program:
9:30-9:40        Aktivity Společnosti pro výživu a Nadace Výživa pro zdraví
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)  

9:40-9:50        Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny, MUDr. Viera Šedivá (MZe) 

9:50-10:10      Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin,
Ing. Miroslav Koberna, CSc. (PK ČR) 

10:10-10:30    Cukry – úvod do problematiky,
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)  

10:30-10:50    Zdravotní a výživová tvrzení ve vztahu k sacharidům,
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR) 

10:50-11:00    Přestávka na občerstvení 

11:00–11:25    Metabolismus cukrů,
MUDr. Matěj Kohutiar. (2. LF UK Praha) 

11:25-11:50    Civilizační choroby spojené s cukry – historie a současnost,
Prof. MUDr. Jiří Charvát CSc. (2. LF UK Praha, FN Motol)  

11:50-12:15    Psychologické aspekty konzumace cukrů, 
Doc. PhDr. Stanislava Fraňková, DrSc. (Oborová rada obecné a pedagogické psychologie)  

12:15-12:40    Glykemický index potravin,
Doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D. (3. LF UK Praha) 

12:40-13:05    Zdroje cukrů ve výživě,
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.  (SPV, VŠCHT Praha)  

13:05-14:00    Přestávka na občerstvení 

14:00-14:25    Historie výroby a spotřeby cukrů ,
Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. (VŠCHT Praha) 

14:25-14:50    Výroba cukrů ve 21. století – cukerné sirupy vs. cukr,
Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT Praha)  

14:50-15:15    Cukr v minerálních vodách – zkušenosti z praxe, 
Ing. Jana Ježková (Svaz minerálních vod)  

15:15-15:40    Snižování obsahu cukru v potravinách – bariéry a východiska
Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)  

15:40-16:05    Sladidla – technologie a využití,
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (SPV, VŠCHT Praha)

 
Vložné: 1.500,- Kč zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu. Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.

Termín přihlášení zájemců je do 14. 4. 2017.

Přihlášku na konferenci naleznete na http://www.vyzivaspol.cz/ v záložce kongresy a konference.     
 


Foto: Shutterstock