Bezpečnost potravin

Konference Potraviny, zdraví a výživa: jedlá sůl, vápník a vitamín D

Vydáno: 6. 1. 2015
Autor: Společnost pro výživu

Konference pořádaná Společností pro výživu se koná 29. 1. 2015 v Praze 2, Slezské ul.

Společnost pro výživu ve spolupráci s Úřadem pro potraviny MZe ČR, Českou technologickou platformou pro potraviny a PK ČR pořádá konferenci

Potraviny, zdraví a výživa
s podtitulem: jedlá sůl, vápník a vitamín D

Termín konání: 29. 1. 2015
Místo: konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Konference je určena: odborníkům a poradcům v oblasti výživy, výrobcům potravin, praktickým lékařům, vedoucím jídelen a laické veřejnosti se zájmem o výživu
Vložné: 1.500,- Kč zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu

PROGRAM KONFERENCE
Předsedající: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
9:40-10:00 – MUDr. Petr Tláskal: CSc., Aktivity Společnosti pro výživu, úvod do problematiky. Společnost pro výživu
10:00-10:20 – MUDr. Viera Šedivá: Novinky v legislativě vztahující se k výživě, MZe ČR
10:20-10:40 – Ing. Jitka Götzová: Činnost MZe v oblasti podpory zdravého životního stylu , MZe ČR
10:40-11:00 – Přestávka
11:00-11:20 – MUDr. A. Šteflová, Ph.D.: Zdravá výživa z pohledu WHO a zdravotnických organizací, Kancelář WHO v ČR
11:20-11:40 – Ing. Miroslav Koberna, CSc.: Cíle potravinářského průmyslu ve vztahu ke zdravé výživě, PK ČR
11:40-12:00 – Doc. MUDr. D. Mullerová, Ph.D.: Současný stav programu zdraví 2020, Lékařská fakulta UK v Plzni
12:00-12:20 – Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.: Přehled problematických mikronutrientů a jejich výskyt v potravinách, VŠCHT Praha
12:20-12:50 – Oběd
12:50-13:10 – Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc.: Význam sodíku a vápníku ve výživě – zdravotní benefity a rizika, Lékařská fakulta UK Hradec Králové
13:10-13:30 MUDr. P. Tláskal, CSc.: Spotřeba soli, příjem vápníku a vitamínu D – z výsledků studií napříč populacemi, FN Motol
13.30-13:50 – Prof. MUDr. V. Adámková, CSc.: Výskyt hypertenze v ČR a její rizika, IKEM Praha
13:50- 14:10 – MUDr. J. Čepová, Ph.D., MBA, MUDr. B. Hanychová: Osteoporóza v ČR – výskyt a prevence, FN Motol
14:10- 14:30 –Ing. M. Staněk: Závazky Nestlé ve vztahu k obsahu živin v potravinách, Nestlé Česko
14:30-14:50 – Ing. Pavel Mikoška, Ph.D.: Odpovědnost společnosti Ahold ve vztahu k výživové hodnotě potravin, Ahold ČR
14:50-15:00 – Přestávka
15:00-15:20 – Ing. Martin Kubík: legislativní rámec a kontrola obsahu živin v potravinách, SZPI
15:20-15:40 – Ing. Jiří Kopáček: Mléko jako zdroj vápníku a možnosti fortifikace mléčných výrobků, ČMSM
15:40-16:00 Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.: Možnosti náhrady sodíku v potravinách, VŠCHT Praha
16:00-16:20 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.: Jak spotřebitel sleduje problematiku rizikových živin, vnímá její důležitost a rozumí jí. Vím, co jím a piju.

Diskuse
Závěr konference

Odborné zajištění konference: Ing. J. Pivoňka a MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Organizační zajištění: Společnost pro výživu, o.s. a její servisní organizace výživaservis, Slezská 32, 120 00 Praha 2, telefon: 267 311 280, fax: 271 732 669, e-mail: vyziva.spv@volny.cz

 

Více informací naleznete na www.vyzivaspol.cz