Bezpečnost potravin

Konference Potraviny, zdraví a výživa 2022

Vydáno: 18. 2. 2022
Autor: Společnost pro výživu

Konferenci pořádá Společnost pro výživu dne 29. 3. 2022.

Výživové a zdravotní aspekty technologické úpravy potravin

Podtitul: Výživové a zdravotní aspekty technologické úpravy potravin
Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.
Termín akce: 29. března 2022
Místo konání: Praha, Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2
Moderátoři: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Tematické okruhy:

  1. Představuje konzumace zpracovaných a vysoce zpracovaných potravin riziko pro lidské zdraví?
  2. K jakým změnám dochází při zpracování potravin?
  3. Jak působí látky vznikající během zpracování potravin na lidské tělo?
  4. Jak omezit oxidační a karbonylový stres?
  5. Jakou roli hrají přídatné látky v kontextu výživové hodnoty potravin a jak je možné potraviny fortifikovat?

 

PROGRAM KONFERENCE:

9:00 – 9:30 Aktivity Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu)

9:10 – 9:30 Akční plán ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030
Ing. Jitka Gőtzová (Ministerstvo zemědělství ČR)

9:30 – 9:50 Program PK ČR k inovacím a reformulaci potravin, jejich lepší nutriční a zdravotní kvalitě
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)

9:50 – 10:10 Je konzumace vysoce zpracovaných potravin rizikem pro lidské zdraví?
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (Státní zdravotní ústav)

10:10 – 10:40 Přestávka

10:40 – 11:00 Klasifikace stupně zpracování potravin
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (Společnost pro výživu, VŠCHT)

11:00 – 11:20 Změny sacharidů během zpracování potravin
Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

11:30 – 11:50 Vliv průmyslového zpracování na vlastnosti tuků
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

11:50 – 12:10 Srovnání mléčných výrobků a rostlinných alternativ z hlediska technologie, složení a výživy
Doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. (VŠCHT, PK ČR Skupina pro mléko)

12:10 – 12:30 Alternativy živočišných proteinů
Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 13:50 Možnosti ovlivnění obsahu přírodních toxických a antinutričních látek během kulinárního zpracování potravin
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SPV)

13:50 – 14:10 Nutriční farmakologie a funkční potraviny – cesta od naděje k realitě
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák CSc. (FN Hradec Králové a LF UK)

14:10 – 14:30 Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a některými dalšími látkami – současný stav legislativy
Ing. Daniela Winklerová (Státní zdravotní ústav)

14:30 – 14:50 Karbonylový a oxidační stres v účinku na zdraví člověka
MUDr. Matěj Kohutiar Ph.D. (2.LF UK)

14:50 – 15:10 Jak potraviny a doplňky stravy ovlivňují karbonylový stres.
Doc. Dr. Ing. Karel Cejpek (VŠCHT)

15:10 – 15:30 Diskuse, závěr konference

 

Zdroj: Společnost pro výživu