Bezpečnost potravin

Konference: Potravinářské mýty a kvalita potravin

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: berankova1

35. tematická konference se koná 25. dubna 2013.

35. tematická konference: Potravinářské mýty a kvalita potravin

Pořadatel: Společnost pro výživu ve spolupráci s VÚPP, v.v.i., MZe ČR a Potravinářskou komorou ČR
Termín konání: 25. 4. 2013
Místo konání: budova MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

 
PROGRAM:
Zahájení  (9,30)
Odborný program (10,00 – 16,00):
Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i.
Různá hlediska na kvalitu potravin
MUDr. Bohumil Turek, CSc., Ing. Irena Michalová, Společnost pro výživu
Regulace zdravotních tvrzení v EU
Ing. Jindřich Pokora, Ústřední inspektorát SZPI Brno
Potraviny v zorném poli SZPI
Ing. Petra Karásková, TESCO
TESCO a jeho pohled na kvalitu potravin
Ing. Pavel Mikoška, AHOLD
Obchodník a kvalita potravin
Prof. Ing. Petr Pipek, CSc., VŠCHT FPBT Praha
Skutečnost a mýty o složení masa a masných  výrobků
Doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., Mendelu v Brně
Mýty v technologiích mléka a mléčných výrobků
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT FPBT Praha
Kvalita a mýty v oblasti jedlých tuků a olejů
Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT FPBT Praha
Aktuální poznatky o kvalitě pekárenských výrobků
Prof. Ing. Michal Voldřich, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT FPBT Praha
Kvalita nealko nápojů – aktuální kauzy
Ing. Jiří Fabián, Vitana
Proč a v čem jsou silné i slabé stránky potravin typu konveniencí

Další podrobnosti:

Zdroj:   Společnost pro výživu