Bezpečnost potravin

Konference ONE 2022 – Health, Environment, Society: registrace otevřena!

Vydáno: 4. 2. 2022
Autor: KM EFSA

Brusel, 21. - 24. června 2022

Register now

Registrace na konferenci ONE 2022 – Zdraví, životní prostředí, společnost, je nyní otevřena!

Čtyřdenní akce, kterou spolupořádají EFSA, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), se bude konat 21. až 24. června v Bruselu a online.

Na konferenci se sejdou vědci, odborníci a další zainteresované strany z různých oblastí, aby zasadili bezpečnost potravin do širší perspektivy udržitelných potravinových systémů, diskutovali o příležitostech a výzvách při zavádění přístupu „Jedno zdraví“ a prozkoumali nový vývoj v oblasti vědy o hodnocení rizik.

  • Podívejte se na program (další informace přineseme v následujících měsících).

Jak se zaregistrovat

Chcete-li se zúčastnit konference ONE 2022, vyplňte online registrační formulář a vyberte preferovaný způsob účasti.

Registrace pro online účast bude otevřena po celou dobu konání konference; termín pro registraci pro fyzickou účast je 29. dubna. Online i fyzická účast jsou bezplatné.

Přímý přenos plenárních a tematických zasedání bude k dispozici všem uživatelům na webových stránkách konference ONE 2022. Upozorňujeme, že pouze registrovaní účastníci budou mít přístup k možnostem navazování kontaktů prostřednictvím speciální aplikace akce a budou moci během zasedání zanechávat komentáře, klást otázky a komunikovat s ostatními účastníky, řečníky a panelisty v reálném čase.

Register now


O konferenci

Konference ONE 2022 je čtyřdenní akce, která se koná v Bruselu a online. Akce bude zahájena úvodním plenárním zasedáním, po němž bude následovat řada blokových zasedání rozdělených do čtyř tematických okruhů (ONE Life, ONE Planet, ONE Society a MANY Ways), z nichž každý se zaměří na konkrétní aspekty bezpečnosti potravin. Zasedání doplňují doprovodné akce a příležitosti k navazování kontaktů pro osobní i online účastníky. Na závěrečném plenárním zasedání bude akce ukončena a bude poskytnuto strategické vedení, jak dále rozvíjet bezpečnost potravin.
Některé doprovodné akce ve formě workshopů se uskuteční ještě před oficiálním zahájením konference.

Zdroj: EFSA